คำชี้แจงการลงทะเบียนสาระเพิ่ม

รายชื่อวิชาสาระเพิ่มเติม

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.2

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.3

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.4

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.6

 

กำหนดวัน/เวลา เลือกสาระเพิ่มเติม ม.2, ม.3, ม.4, ม.6
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
ม.2 เวลา 08.00 น. -10.00 น.
ม.3 เวลา 10.30 น. -12.30 น.
ม.4 เวลา 13.00 น. -15.00 น.
ม.6 เวลา 15.30 น. -17.30 น.